KONCENTRAČNÍ TÁBOR MAUTHAUSEN


Obsah

Úvod

Historie KTM
Publikace o KTM
Verše:
Poslední večeře
Setkání na dvoře
Jaro 1945
  v Mauthausenu
Setkání s jarem
  v Mauthausenu 1965
Jaro 2000
Ilustrace:
Naším svědectvím

Závěr
""

JARO 2000

Proto on verše psal,

by proti zlu nás burcoval!
Jaký to dlouhý času kus
a bolestný jak strašný sen
Jen zavzpomínej, jen to zkus
z čeho se rodil Mauthausen

Ten tábor smrti, jako hrad
stavěný z krve nevinných
Ten prokletý byl tisíckrát
a zapomenout - byl by hřích

Srdcem a bolestí verše psal
by věděli jste jak jsem žil
A ve své pravdě pevně stál
o svobodě - o té jsem snil

Po noci jitro se budí
a nebyla to náhoda
kdy ubozí se stali hrdí
To zvítězila svoboda

Léta jdou - paměti žijí
Verše jak kamenné schody
pravdu dál do srdcí bijí
by zlo neneslo zlé plody
Antonín Tesařík