KONCENTRAČNÍ TÁBOR MAUTHAUSEN


Obsah

Úvod

Historie KTM
Publikace o KTM
Verše:
Poslední večeře
Setkání na dvoře
Jaro 1945
  v Mauthausenu
Setkání s jarem
  v Mauthausenu 1965
Jaro 2000
Ilustrace:
Naším svědectvím

Závěr
""

POSLEDNÍ VEČEŘE
B. Lonkovi

Prázdná miska
v propadlém klínu
Prázdná dlaň kostlivců
Záchrana v drobečku chleba
Ještě jedna naděje nevyžebraná
Kdo to tu chodí?
Je v každém z nás
Jde neslyšně
Každou hodinu někoho vyprovodí
Koho to tu potkáváme mezi námi
Komu to hledím do očí
To není člověk To nejsou lidé
To nejsou oči spáče
Vyprav nám poslední večeři
kalich krve a chléb těla
Ať srdce novým tepem udeří
Ať ožije mysl zmalátnělá
Klid Klid Konec utrpení
Proč mě tak láká
Bít se bít
Bodlo a pušku pro vojáka
a slabost rozdrtit!
Dej něco, co hlavu vyjasní
a vzpruží nohy
a napne každý sval
Dej mi, co život před smrtí zachrání
vždyť tuším již blízký mír
Víš, chci se vrátit
Vrátit se, víš...revenir!
Má pěst teď zemí otřese
a do všech měst
hlas bouři donese
Jako zvon kovový zvon
Zdeněk Dvořáček