KONCENTRAČNÍ TÁBOR MAUTHAUSEN


Obsah

Úvod

Historie KTM
Publikace o KTM
Verše:
Poslední večeře
Setkání na dvoře
Jaro 1945
  v Mauthausenu
Setkání s jarem
  v Mauthausenu 1965
Jaro 2000
Ilustrace:
Naším svědectvím

Závěr
""

SETKÁNÍ NA DVOŘE

Dvě bílé nohy sněhobílé
a černý dvůr
že slušely by dívce nebo víle
na haldě kreatur
Oč krásnější je ráz kmenů
v lese skácených
Zabořit ruce v trsy rmenu
poležet na mezích
V tvé tváři klid a co číst z očí?
Snad výčitky i obavy
Čekám že něco poví. Ani se neotočí
zbaven hladu a únavy
A živý okouší moc a sílu
v utrpení těch jež ponížil
Zpíjí se bolestí a smrtí bez rozdílu
Zabíjí aby žil
Kam sis to vyšel na procházku?
Slunce tě zlákalo?
Snění ti vtisklo bílou masku
vím tobě se stýskalo
ty rozběhl ses pro jednu šťastnou chvíli
domů než květy rozpučí
a sen tě položil když došly síly
Osudu v náručí
Mrtvý můj bíly
Zdeněk Dvořáček