Koncentrační tábor Mauthausen


Obsah

Úvod

Historie KTM
Publikace o KTM
Verše:
Poslední večeře
Setkání na dvoře
Jaro 1945
  v Mauthausenu
Setkání s jarem
  v Mauthausenu 1965
Jaro 2000
Ilustrace:
Naším svědectvím

Závěr
""

SVOBODA NENÍ DAR -

- ZA SVOBODU SE MUSÍ BOJOVAT


""


Památce všech, kdo v Mauthausenu zahynuli,
i těch, kteří se dožili dnešního dne.

2000

Český svaz bojovníků za svobodu
Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých

Táborová skupina Mauthausen